Brieven van Jaimy

brief 1 begeleider jaimy

Hallo lezer,

Dit is alweer het derde jaar dat ik jongeren begeleid die het Bouwdepot ontvangen. Graag neem ik je mee in mijn ervaringen en bevindingen vanuit mijn rol als schoolmaatschappelijk werker bij Lumens. 

Mijn naam is Jaimy. Ooit was ik zelf mbo-student en deed de opleiding Recreatie. Ik kwam er al snel achter dat ik meer uitdaging wil en aan de slag wil met ‘echte’ hulpvragen in plaats van die van vakantiegangers. Na wat omzwervingen in de zorg werk ik nu drie jaar als schoolmaatschappelijk werker. Het werk is heel divers. Ik werk op verschillende scholen en op elke school speelt andere problematiek onder studenten. Zo speelt vroegtijdige zwangerschap en onveilige relaties vaker in de zorgopleiding, waar relatief veel meiden zitten. Bij de Techniekopleiding zie je dat jongens moeilijk over hun gevoel praten. Dan komen de problemen pas naar boven als op meerdere gebieden problemen zijn. 

Ik meld niet de meest milde studenten aan voor het Bouwdepot, maar studenten die al meer moeite hebben met hulpverlening. Normaal gezien proberen we kortdurende hulp te verlenen om ze op een goede manier door te verwijzen. Met het Bouwdepot zijn de jongeren een heel jaar in beeld, waardoor je echt wat kan opbouwen en meer verschil ziet dan in een paar maanden tijd. Één van de eerste studenten die ik begeleidde, trok zelf nooit aan de bel omdat ze een enorm wantrouwen had in hulpverlening. Ze woonde in haar auto om de problemen thuis te ontwijken.

Gedurende het jaar leerde ze dat hulp vragen wél problemen kon oplossen. En dat wanneer iets niet lukt, ze niet meteen op moet geven, zoals ze van thuis had geleerd. 

De inkomsten van het Bouwdepot gaven haar de ruimte om met geld te leren omgaan. Omdat ze voorheen bijna geen geld had, kon ze het ook niet leren uitgeven. Aan het begin van het Bouwdepot had ze meteen alles gekocht wat ze graag wilde, haar scooter gerepareerd en een appartement gezocht. Toen was het geld op… Dat ging ze de volgende maand toch even anders doen. Soms moet je de ruimte krijgen om het eerst verkeerd te doen om daarvan te leren. Zonder dat daar grote consequenties als schulden tegenover staan. Omdat ik zag dat ze nu zelfstandig haar hulpvragen kon stellen, kon ik haar aan het eind van het traject met een gerust hart loslaten.

Een van de drie studenten die ik nu begeleid, is net bevallen van haar kindje. Ik ben héél blij dat zij de kans heeft gekregen om mee te doen. Er lopen veel zwangere jonge meiden rond die niet zo’n grote begeleidingsvraag hebben om voor het jong moederhuis in aanmerking te komen. Zo moet er dan bijvoorbeeld Jeugdbescherming betrokken zijn geweest, grote multiproblematiek (bijv verslaving, mentale klachten etc) en er moeten meerdere leefgebieden zijn met problemen. Er is geen ander initiatief dan met de aanpak het Bouwdepot om zwangere meiden zoals haar te helpen. Ze is te zelfstandig voor hulp en doet een niveau 4 opleiding. Maar als je uit een gezin komt van vluchtelingen, ouders die de taal niet spreken, en er problemen zijn in het gezin, dan is hulp wel degelijk nodig. Deze student ontvangt geen uitwonende beurs of huurtoeslag. Ik vond dat ze een eerlijke start verdiende, net zoals haar kind, die straks gelukkig een moeder met een diploma heeft. Als je het rekensommetje maakt zou het anders uiteindelijk veel meer kosten voor de maatschappij. Ze is nu ook bezig met het aanvragen van naturalisatie om officieel Nederlander te worden. De kosten daarvan, maar liefst 1000 euro, kan ze nu betalen. Dat is super belangrijk voor haar en de toekomst voor haar kindje. 

Het is heel erg fijn dat we het Bouwdepot als aanbod hebben voor studenten die dak- of thuisloos zijn en in een kwetsbare positie zitten. Natuurlijk is het niet zaligmakend. Door de wooncrisis is het ontzettend lastig geworden voor de studenten om woonruimte te vinden, zelfs met het Bouwdepot. Maar het zorgt ervoor dat de studenten niet meer touwtjes aan elkaar hoeven te knopen en verder afglijden. Zo ontstaat er ruimte om aan zichzelf te werken en te leren. Dat zie ik gelukkig bij alle deelnemende jongeren. 

Mijn wens voor de toekomst is dat we toe kunnen werken naar beschikbaarheid van het Bouwdepot voor alle jongeren die binding hebben met Eindhoven, ook los van de gemeente waar ze wonen. Op de scholen waar ik werk komen studenten uit allerlei gemeenten. Ik zou ook graag deze studenten wat kunnen bieden.

Over een tijdje schrijf ik je graag weer.

Groeten,

Jaimy

Begeleider Bouwdepot

School maatschappelijk werker bij Lumens