het bouwdepot: Investeren in de toekomst van Thuisloze jongeren

Het Bouwdepot biedt thuisloze jongeren een jaar lang maandelijkse steun om aan hun toekomst te werken. Meer dan 12.500 Nederlandse jongeren zitten in een langdurige crisissituatie, met dak- of thuisloosheid, schulden en gebrek aan familie of sociaal vangnet. Het huidige systeem biedt onvoldoende hulp aan deze jongvolwassenen, vooral de 18- tot 21-jarigen, die moeilijk uit hun situatie kunnen ontsnappen.

Een nieuwe aanpak

Een jaar lang geeft het Bouwdepot, in de vorm van een stabiel maandelijks inkomen, deze jongeren wat ze nodig hebben: (financiële) rust en de mogelijkheid om zelf aan persoonlijke doelen te werken. Niet gedicteerd door een ander, maar gebaseerd op vertrouwen. Ze komen zelf weer achter het stuur en krijgen de regie over hun leven terug. Het Bouwdepot wordt gerealiseerd in samenwerking met gemeenten en gemeentelijke financiering.

Het Bouwdepot rendeert

Onderzoek toont aan dat het investeren in deze doelgroep werkt: de aanpak het Bouwdepot is een kosteneffectieve interventie om jongeren in een kwetsbare positie te helpen. De bevindingen van DRIFT/Erasmus Universiteit Rotterdam – naar de pilot van 30 jongeren in Eindhoven in 2021/2022 – laten zien: na een jaar leer- en leefgeld zitten jongeren beter in hun vel, zijn meer jongeren zelfstandig gaan wonen (60,9 naar 82,6%), voltijd gaan werken (8,7% naar 30,4%) en schuldenvrij (30,4% naar 56,5%). 

Ook de maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien dat de maatschappelijke baten naar verwachting dusdanig toenemen dat de gemeente de initiële investering in circa 3 jaar kan terugverdienen.

Lees het onderzoek van DRIFT hier.

Klik hier voor het MKBA rapport.

De trajecten

Samen met gemeenten bevinden we ons in een continu proces van leren en ontwikkelen. Met de trajecten van het Bouwdepot onderzoeken we een preventieve aanpak waarmee steeds minder jongeren in een crisissituatie hoeven te leven.

Op dit moment hebben er 6 Bouwdepot-trajecten plaatsgevonden:

Traject 1 (pilot, 2020): 5 deelnemende jongeren, d.m.v fondsengeld
Traject 2 (2020): 5 deelnemende jongeren, met het ministerie van VWS
Traject 3 (2021/2022): 30 deelnemende jongeren, met gemeente Eindhoven
Traject 4 (2022/2023): 10 deelnemende jongeren, met gemeente Amersfoort
Traject 5 (2022/2023): 5 deelnemende jongeren, met Rijnstreek gemeenten
Traject 6 (2022/2023): 5 deelnemende jongeren, met gemeente Groningen

Traject 7 (september 2023 gestart): een 2groep van 30 deelnemende jongeren,
met de gemeente Eindhoven.

Traject 8 (april 2024 gestart): een 2groep van 30 deelnemende jongeren, 
met de gemeente Amersfoort.

De bouwstenen

De jongeren weer regie geven over hun toekomst, betekent niet dat ze zomaar in het diepe worden gegooid. Voor de aanpak van het Bouwdepot zijn zeven ‘bouwstenen’ ontworpen, die de jongeren houvast geven. Het belangrijkste fundament van alle bouwstenen: werken vanuit vertrouwen.

Bouwbudget een maandelijkse schenking van €1150,- (gebaseerd op de Participatiewet) die de jongeren een jaar lang ontvangen om met hun persoonlijke bouwplan aan de slag te kunnen. Dit bedrag is regel- en controlevrij te besteden, vergelijkbaar met ‘zakgeld’. Zo leren de jongeren zelf omgaan met hun financiën. Indien nodig worden ze hier in begeleid.

Bouwplan een persoonlijk plan van aanpak dat iedere jongere samen met een begeleider opstelt. Hierin staan de zelfgekozen doelen, zoals het halen van een rijbewijs of het beoefenen van een hobby. Maar ook afspraken over financiën, contact onderhouden, enzovoorts.

Bouwteam alle betrokkenen van het Bouwdepot: de jongeren, hun persoonlijk begeleiders, medewerkers van het Bouwdepot, gGemeenten en ontwerpers. Samen leren en ontwikkelen we om de aanpak te verbeteren en nog beter te laten aansluiten.

Bouwschuld naast dat de jongeren vaak zelf aan de slag gaan met het aflossen van hun schulden, probeert het Bouwdepot samen met gemeenten regelingen te treffen rondom deze opgelopen schulden. Dit geeft de jongeren weer grip op hun financiën.

Thuisbouw een onderdeel van elk bouwplan is het werken aan een ‘thuisgevoel’. Van het zoeken naar een eigen woonruimte, tot het creëren van een thuis. Want een dak boven je hoofd, is nog niet hetzelfde als een veilig en warm thuis.

Zelfbouw elke jongere doorloopt een stuk zelfontwikkeling: het vormen van identiteit, een gevoel van eigenwaarde en het ontdekken van potentie. We ondersteunen ze bij vragen als “wie ben ik?”, “waar ben ik goed in?”, “wat wil ik?” en “wat kan ik bijdragen?”. 

Bouwvak een periode van rust aan het begin van de pilot. Een veelgestelde vraag is “waarom gaan deze jongeren niet gewoon aan het werk”? Sommige jongeren zijn aan het werk, maar voor velen is dit nog te vroeg. Met name door stress of onverwerkt trauma is de periode van rust voor veel jongeren een belangrijk herstelmoment. Begeleiders zijn al wel betrokken wanneer jongeren kiezen voor een ‘Bouwvak’.