Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt

Stichting het Bouwdepot biedt thuisloze jongvolwassenen in een kwetsbare positie een jaar lang een stabiel en vast inkomen op maandelijkse basis om hun leven op orde te krijgen. Het is een succesverhaal-in-wording, mits de Rijksoverheid bereid is te kijken naar de systemen die opschalen en verankeren van dit initiatief nu nog in de weg staan en haar eigen rol als systeemverantwoordelijke wil innemen. Ik beschrijf hieronder hoe de Stichting het Bouwdepot deze aanpak tot een succes maakt en ga ik verder in op de rol van de overheid.

Om de preventieve aanpak van het Bouwdepot verder te brengen zullen kaders voor implementatie en opschaling moeten worden gecreëerd. Wat vraagt dat? In het geval van het Bouwdepot is de oplossing aan de oppervlakte eenvoudig, maar onder de oppervlakte tamelijk complex. Wil je niet afhankelijk zijn van incidenteel bestuurlijke lef, dan vraagt dit om ruimte voor gemeenten om te innoveren in de gemeentelijke dienstverlening. Dat vraagt om een andere verhouding tussen Rijk en gemeenten in het sociale domein met een aanpassing in werkwijzen, structuren en cultuur.

Geschreven door André Schaminée, lees het artikel hier.

Overig

Schenken van een Bouwdepot

Lees in de oplegger en White-paper Schenken over de fiscale inzichten en adviezen.

Lees meer
Resultaten

Succes moet je vieren!

Eind vorig jaar vierde we samen met al onze partners het succes van het Bouwdepot.

Lees meer
Interviews

De kartrekkers van het bouwdepot; In gesprek met Manon van Hoeckel

Al 2,5 jaar is Manon betrokken bij elke stap die het Bouwdepot zet.

Lees meer