Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt

Stichting het Bouwdepot biedt thuisloze jongvolwassenen in een kwetsbare positie een jaar lang een stabiel en vast inkomen op maandelijkse basis om hun leven op orde te krijgen. Het is een succesverhaal-in-wording, mits de Rijksoverheid bereid is te kijken naar de systemen die opschalen en verankeren van dit initiatief nu nog in de weg staan en haar eigen rol als systeemverantwoordelijke wil innemen. Ik beschrijf hieronder hoe de Stichting het Bouwdepot deze aanpak tot een succes maakt en ga ik verder in op de rol van de overheid.

Om de preventieve aanpak van het Bouwdepot verder te brengen zullen kaders voor implementatie en opschaling moeten worden gecreëerd. Wat vraagt dat? In het geval van het Bouwdepot is de oplossing aan de oppervlakte eenvoudig, maar onder de oppervlakte tamelijk complex. Wil je niet afhankelijk zijn van incidenteel bestuurlijke lef, dan vraagt dit om ruimte voor gemeenten om te innoveren in de gemeentelijke dienstverlening. Dat vraagt om een andere verhouding tussen Rijk en gemeenten in het sociale domein met een aanpassing in werkwijzen, structuren en cultuur.

Geschreven door André Schaminée, lees het artikel hier.

Interviews

INTERVIEW MET OUD-DEELNEMER ANTOINETTE

In een interview verteld oud-deelneemster Antoinette (21) uit Weert hoe het nu met haar gaat.

Lees meer
Interviews

“Vertrouwen als Sleutel tot Succes bij het Bouwdepot in Amersfoort”

Een verdiepend gesprek in een interview met Stefan, Joran en Marije.

Lees meer
Bouwdepot in het nieuws

Het Bouwdepot in het magazine over ‘Handelen in transities’

Twijnstra Gudde viert haar 60-jarige jubileum met een prachtig magazine over Handelen in transities.

Lees meer