Schenken van een Bouwdepot

SCHENKEN BIJ BESTAANSONZEKERHEID

Inzichten en adviezen over de verschillende kansen en barrières in het kader van de wettelijke bepalingen

Geld geven in vertrouwen

Veel mensen in een financieel kwetsbare positie geven aan dat er een heel duidelijke relatie is tussen armoede, geldzorgen en ervaren gezondheid. En verschillende onderzoeken bevestigen dit.

De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven opgestart in Nederland die erop gericht zijn om mensen met een onzeker bestaan te ondersteunen. Deze ondersteuning kan op allerlei manieren en/of terreinen plaatsvinden. Een van de manieren is een tijdelijke financiële ondersteuning: gedurende een periode ontvangen geselecteerde deelnemers een maandelijks geldbedrag zonder dat daar enige tegenprestatie tegenover staat.

Er wordt met andere woorden “geld gegeven in vertrouwen”, in het vertrouwen dat de deelnemers vervolgens zelfstandig een volgende stap kunnen zetten die bijdraagt aan hun bestaanszekerheid. Collectief Kapitaal, het Bouwdepot en Kansfonds zijn hierin de voorlopers in Nederland. Zij durven buiten de gebaande paden te lopen en laten zien dat gewoon geld geven werkt. Binnen het netwerk van FNO vinden ze elkaar en leren ze van elkaars kennis en ervaring. Deze organisaties worden in hun missie ondersteund door Samen Kansrijk en Gezond en GeestKracht (twee programma’s van FNO).

In deze whitepaper delen we de belangrijkste inzichten en barrières in het kader van de wettelijke bepalingen rondom geld geven in vertrouwen. We willen de geleerde lessen en inzichten graag breed verspreiden, om de beweging extra kracht bij te zetten. Deel deze whitepaper dus vooral met stakeholders en geïnteresseerden en laat het ons weten als er (nieuwe) inzichten zijn die aangevuld kunnen worden.

Barrières

Het draagvlak voor geld geven in vertrouwen groeit, maar het blijkt in de wet nog niet goed geregeld. Want als bovengenoemde organisaties geld geven in vertrouwen (in welke vorm dan ook) lopen ze tegen een aantal wettelijke bepalingen aan. Zo kan de belastingadviseur oordelen dat de ontvanger over het gegeven geld belasting moet bepalen, en/of het recht op toeslagen verliest. Daarmee wordt het doel – meer bestaanszekerheid – ondermijnd.

Omdat deze initiatieven tegen dezelfde onbedoelde neveneffecten van de belasting- en schenkwet aanlopen hebben Samen Kansrijk en Gezond en GeestKracht deze partijen bij elkaar gebracht in een netwerk, om kennis en ervaringen te delen. Binnen dit netwerk zijn

de knelpunten in kaart gebracht en samen met een belastingadviseur onder de aandacht gebracht van de inspectie van de Belastingdienst.

Geleerde lessen

Gezien de bewezen effectiviteit van geld geven in vertrouwen hebben alle betrokken organisaties de wens om de verschillende geleerde lessen rondom de belastingwet en de schenkwet actief te delen met geïnteresseerden. Het doel is hierbij dat zoveel mogelijk initiatieven goed geïnformeerd zijn over de kansen en uitdagingen rondom ‘geld geven in vertrouwen’ en er zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de mensen om wie het gaat.

In deze whitepaper zijn verschillende scenario’s uitgewerkt over de manier waarop het geld geven aan bewoners mogelijk wordt door deze organisaties, in het kader van de belastingdienst. De uitwerking is gebaseerd op de relevante wettelijke bepalingen in de Successiewet 1956 en de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Deze whitepaper deelt de belangrijkste inzichten, maar biedt geen garanties of een gestandaardiseerde aanpak. De inzichten zijn nuttig om zelf af te stemmen welke route er bewandeld kan worden om geld geven in vertrouwen in een andere situatie mogelijk te maken.

Klik hier voor het White-paper Schenken document.

Interviews

INTERVIEW MET OUD-DEELNEMER ANTOINETTE

In een interview verteld oud-deelneemster Antoinette (21) uit Weert hoe het nu met haar gaat.

Lees meer
Interviews

“Vertrouwen als Sleutel tot Succes bij het Bouwdepot in Amersfoort”

Een verdiepend gesprek in een interview met Stefan, Joran en Marije.

Lees meer
Bouwdepot in het nieuws

Het Bouwdepot in het magazine over ‘Handelen in transities’

Twijnstra Gudde viert haar 60-jarige jubileum met een prachtig magazine over Handelen in transities.

Lees meer